Nieuws Binnenlandsbestuur over bezuinigingen op cultuur

Gemeentelijke centra voor kunst en muziekscholen zijn de laatste jaren zwaar getroffen door de bezuinigingen op cultuur. Daardoor dreigt op termijn het aanbod te verschralen. Dat stellen de auteurs van het boek Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016, samengesteld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cul-tuurparticipatie.

Veel muziekscholen en cultuurcentra hebben hun deuren moeten sluiten en ze verliezen hun plek als publieke voorziening. Door de bezuinigingen hebben kunstdocenten minder vaak een vast contract. Als zzp'er krijgen ze minder betaald en lopen ze risico's als ze ziek of arbeidsongeschikt worden. Het is daardoor nog maar de vraag of het beroep als kunstdocent nog wel voldoende perspectief biedt voor mensen. De auteurs vrezen zelfs dat er daardoor onvoldoende geschoolde docenten zullen komen.

Op termijn dreigt verschraling van het aanbod, waarschuwen de twee instanties. En dat terwijl de gemeentelijke ambities op het gebied van cultuur groeien. Tussen gemeenten zijn grote verschillen aan het ontstaan. Zo zijn de bezuinigingen op cultuur in dunbevolkte regio's veel meer merkbaar dan in andere regio's. Gemeenten hebben de kunstencentra, en docentencollectieven of netwerkorganisaties, vaak hard nodig vinden het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Niet alleen voor het organiseren en ontwikkelen van cultuureducatie voor het onderwijs, maar ook voor maatschappelijke vraagstukken als bewonersparticipatie, inclusie van vluchtelingen en zorgbehoevende ouderen. In gemeenten neemt het aantal initiatieven voor culturele activiteiten met en voor vluchtelingen en asielzoekers toe.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/noodklok-kunsten-en-muziek.9556990.lynkx

Gerelateerde onderwerpen:

0 reacties
Om een reactie kunnen geven moet u geregistreerd zijn.
Klik hier om gratis te registreren.